HotZebra Ochrana súkromia
Poštová adresa

Premier Consulting, spol. s r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic


Prehlásenie o ochrane súkromia


Úvod

Veľmi si vážíme vašu dôveru, že ste si pre rezerváciu hotela vybrali náš on-line rezervačný systém. Preto budeme riadne a starostlivo strážiť osobné a dôverné údaje o vašej osobe (vrátane údajov o kreditnej karte).

Zbieranie údajov

V priebehu rezervácie hotela (alebo akéhokoľvek iného typu ubytovania) budete požiadaní o vyplnenie on-line formulára, kde musíte uviesť svoje meno, bydlisko (alebo adresu zamestnávateľa), (súkromnú alebo obchodnú) e-mailovú adresu, telefónne číslo (mobilné, domov alebo na vaše pracovisko), údaje o kreditnej karte (tj. typ karty a jej číslo, bezpečnostný kód CVC, dobu platnosti, meno majiteľa karty) a v rámci vyhradeného miesta svoje špeciálne požiadavky a fajčiarske preferencie. Tieto informácie sú potrebné k spracovaniu vašej rezervácie (vrátane spätného zaslania potvrdenia rezervácie e-mailom).

Odovzdávanie osobných údajov

K naším službám potrebujeme nasledujúce informácie k nasledujúcim účelom:

Vykonanie rezervácie: Za účelom vykonania rezervácie bude vaše meno a údaje o kreditnej karte odovzdanélen príslušnému hotelu, pre který bola rezervácia vykonaná, s výnimkou prípadov vydania údajov požadovaných zákonom, pre policajné vyšetrovanie, na základe predvolania či súdneho rozhodnutia. Upozorňujeme vás však na fakt, že určité služby a funkcie môžu byť niekedy pre nás či v našom mene vykonávané distribútormi (treťou osobou). K úspešnému plneniu svojich záväzkov môžu mať títo distribútori prístup k vaším osobným údajom (alebo ich častiam), ale sú zmluvne zaviazaní k tomu, že informácie nebudú zdieľať, odovzdávať ďalej, alebo používať k inému účelu.

Prieskum: Dokončením rezervácie súhlasíte so zaslaním e-mailu, kde budete požiadaní o vyplnenie formulára hodnotenia hotela, který vám bude zaslaný ihneď po vašom pobyte v príslušnom hoteli. Hodnotenie môže byť vyplnené tiež anonymne. Vyplnením formulára súhlasíte so zverejnením vášho hodnotenia na našej webovej stránke v príslušnej sekcii informácií o hoteli za účelom informovania (budúcich) klientov o úrovni služieb a kvalite určitého hotela. Vyhradzujeme si právo k upraveniu, odmietnutiu či vyňatiu vášho hodnotenia výhradne podľa nášho úsudku. Formulár hodnotení hosťov je považovaný za priezkum. Pokiaľ si ďalej neprajete dostávať e-maily so žiadosťou o hodnotenie, kliknite jednoducho na odkaz pre odhlásenie.

Newslettery a ďalšie informácie : Pokiaľ sa chcete prihlásiť k odberu nášho newsletteru alebo si prajete od nás dostávať ďalšie informácie (týkajúce sa našej spoločnosti, produktov a služieb spojených s našími programami pre pridružených partnerov či hotely), táto služba je vám k dispozícii. Pokiaľ už nemáte záujem dostávať náš newsletter alebo ďalšie reklamné oznamy, kliknite jednoducho na odkaz pre odhlásenie.

Registrácia návštevníka a "cookies": K naším službám a produktom (a ich zlepšeniam) používame dočasné a trvalé cookies, aby sme boli schopní sledovať aktivitu návštevníkov a monitorovať a evidovať počet návštev a využitie naších webových stránok. Cookies sú textové súbory uložené dočasne alebo trvalo na pevnom disku vášho počítača. Cookies sa používajú k overovaniu, sledovaniu relácie (zachovaniu stavu) a získaniu špecifických informácií o užívateľoch našej webovej stránky, ako sú preferencie webových stránok, alebo obsah ich elektronického nákupného košíku. K zamedzeniu falšovania, zneužitia a k policajným účelom bude okrem toho zaznamenaná vaša IP adresa, typ prehliadača, váš poskytovateľ internetu (ISP).

Uisťujeme vás, že v súlade s európskymi zákonmi o ochrane osobných údajov postupujeme podľa prísnych bezpečnostých pravidiel, aby sa zabránilo prípadnému zneužitiu osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Log súbory: Pre marketingové analýzy a za účelom zlepšenia kvality anonymne zbierame rôzne informácie s ohľadom na celkový počet transakcí, stránky odkazov/ukončení, typ platformy, informácie o dátume/čase a na počet a pozíciu kliknutí na určitej stránke. Upozorňujeme vás na to, že k získániu, monitorovaniu a hláseniu týchto anonymných údajov niekedy využívame služby tretej strany.

Ochrana a zabezpečenie informácií o vašej kreditnej karte

K ochrane a zabezpečeniu osobných údajov, ktoré sme od vás obdržali, sme zaviedli a používame zodpovedajúce obchodné systémy a procesy. Informácie o vašej kreditnej karte se k nám napríklad dostávajú cez plne zabezpečený server, ktorý zakóduje všetky vaše osobné údaje a informácie o kreditnej karte. Použitá kódovacia metóda je priemyselne štandardná technológia "Secure Socket Layer" (SSL). Náš SSL certifikát bol vystavený spoločnosťou Starfield (certs.starfieldtech.com). Okrem toho sme zaviedli a používame bezpečnostné procesy a technické i fyzické obmedzenia týkajúce sa prístupu a použitia osobných údajov. Prístup k osobným údajom majú len autorizovaní pracovníci, a to len k vykonávaniu svojich pracovných povinností v rámci naších služieb.

Náš server a sieť sú pred neautorizovaným prístupom chránené programami firewall. Ďalej máme k dispozícii detekčné systémy vniknutia, ktoré monitorujú a odhaľují neautorizovaný (pokus o) vstup alebo zneužitie našich serverov.

Údaje vašej kreditnej karty sú u nás uchované maximálne 10 dní po vykonaní rezervácie. Po tejto dobe sú údaje vymazané.

Kontrola nad vašimi údajmi

Máte vždy právo skontrolovať si údaje, které ste si u nás uložili. Svoje osobné údaje si od nás môžete vyžiadať, keď nám pošlete e-mail na adresu email encrypted. Do predmetu svojho e-mailu prosím uveďte 'žiadosť o osobné údaje'.

Ak sú vaše osobné údaje nesprávne, na vaše požiadanie ich zmeníme. Môžete rovnako požiadať e-mailom poslaným na rovnakú adresu, aby Booking.com zo svojej databáze vaše osobné údaje odstránila.

Reklama

Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) zobrazujú naše reklamy na stránkach na Internete. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na našich webových stránkach. Používatelia môžu zrušiť používanie súborov cookie spoločnosti Google, keď navštívia stránku spoločnosti Google na zrušenie ukladania súboru cookie inzercie (Ďalšia možnosť zrušenia používania súborov cookie dodávateľov tretej strany je na stránke iniciatívy Network Advertising Initiative na zrušenie používania súborov cookie).

Kedy vám Booking.com pošle e-mail?

Po vykonaní rezervácie dostanete potvrdenie so všetkými informáciami o vašej rezervácii. Toto potvrdenie si so sebou môžete vziať do hotela ako dôkaz svojej rezervácie. Okrem toho vám po ukončení pobytu v hoteli pošleme e-mail so žiadosťou o vaše hodnotenie. Boli by sme radi, ak by ste ho vyplnili. Vaše hodnotenie se môže zobraziť v príslušnej sekcii informácií o hoteli na našej webovej stránke výhradne za účelom informovania (budúcich) klientov o úrovni služeb a kvalite určitého hotela. V závislosti od vášich preferencií od nás čas od času môžete očakávať newsletter alebo ďalšie informácie.

Ak máte akékoľvek nápady alebo pripomienky týkajúce sa tohoto prehlásenia o ochrane súkromia, pošlite prosím e-mail na adresu email encrypted.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť spôsob zhromažďovania, posielania a spracovania osobných údajov a ďalších informácií, ktoré budeme pokladať za nevyhnutné. Toto prehlásenie o ochrane súkromia môže byť preto čas od času upravené kôli začleneniu najnovších zmien.