Garancia najnižšej ceny

Chceme, aby ste za svoj hotel zaplatili najnižšiu možnú cenu. Ak by ste na internete po vykonaní rezervácie našli túto hotelovú izbu, s rovnakými rezervačnými podmienkami, za nižšiu cenu, prispôsobíme sa jej. Jednoducho nás len do 24 hodín po vykonaní rezervácie kontaktujte a uveďte informácie z webovej stránky.

Všeobecné podmienky záruky

  1. Keďže sa ceny hotela môžu často meniť, musíte nás kontaktovať e-mailom address protected from bots neodkladne, každopádne však do 24 hodín po tom, ako si zakúpite hotelovú izbu prostredníctvom hotzebra.com. Váš e-mail by mal obsahovať nasledujúce informácie: vaše meno, číslo rezervácie s hotzebra.com a webovú stránku, na ktorej je k dispozícii nižšia cena. Neúplné alebo nepresné e-maily nebudú brané do úvahy.
  2. Záruka sa nevzťahuje na rezervácie z toho istého dňa.
  3. Záruka se vzťahuje len na nižšiu cenu, ktorá je k dispozícii pre on-line rezervácie. Nižšia on-line cena musí byť rezervovateľná v dobe, keď hotzebra.com uzná váš nárok, do 24 hodín; snímky obrazovky sa nemôžu akceptovať ako dôkaz.
  4. Nižšiu cenu je potrebné nájsť on-line pre zodpovedajúcu izbu v rovnakom hoteli, aký bol zarezervovaný prostredníctvom hotzebra.com, s rovnakými dátumami pre check-in aj check-out a za rovnakých rezervačných podmienok.
  5. Nižšia cena musí byť v rovnakej mene.
  6. hotzebra.com vyrovná rozdiel v našej cene a v nižšej cene len za podmienky, že ste vykonali rezerváciu prostredníctvom hotzebra.com a že ste ju nestornovali alebo sa do hotelu vôbec nedostavili.
  7. Pokiaľ nebude nárok akceptovaný, protože nie je v súlade s našimi všeobecnými podmienkami záruky najnižšej ceny, budú naďalej platiť naše všeobecné rezervačné podmienky, vrátane storno podmienok.
  8. "Záruka najnižšej ceny" sa nevzťahuje na hotelové izby zakúpené na báze (alebo v kombinácii s) členských cien, cien pre častý pobyt, bodov za lojálnosť alebo ďalších "prémiových" typov programov, ani na zvláštne ponuky hotela, kde je rezervácia vykonaná. Zo záruky sú vylúčené taktiež nižšie ceny ponúkané nepriehľadným spôsobom alebo rezervácie typu "Urči si sám svoju cenu".